Bilgi Notları

BİLGİ NOTLARI

RAPOR TARİHİ KONUSU
19.12.2019
Yargı harçlarının tahsil edilmesi sırasında yaşanan sorunların tespiti ile bunların çözümüne yönelik öneriler ve tedbirlerin neler olabileceğine dair Başkanlığımızın 28.03.2018 tarih ve 2018/3 sayılı danışmanlık raporunda yer alan tespit ve öneriler doğrultusunda elde edilen yeni verilerle yargı harçlarının sadeleştirilmesi ve buna bağlı olarak Bakanlığımız bütçesinin artırılmasına yönelik yapılması gereken çalışmalara ilişkin Başkanlığımızca hazırlanan 19.12.2019 tarihli bilgi notu
 
10.10.2019 Yargıya Güvenin Artılımasına ilişkin Çalışma ve Faaliyetler konusunda bilgi notu
 
16.10.2017 Hâkim Adaylığı sürecinde yaşanan sorunlar dikkate alınarak sürecin daha verimli hale getirilmesi husunda bilgi notu
 
10.10.2015 Adli Tebligat Hizmetleri bilgi notu
 
02.03.2015 Adli Emanet Hizmetleri bilgi notu
 
27.03.2014 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca ceza mahkemeleri, savcılık ve ceza infaz kurumlarında kullanılması amacıyla 2012 yılında gerçekleştirilen Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ihale dosyasının incelenmesi bilgi notu
 
28.02.2014 Ankara Adliyesinde tahsisli olan ATGV keşif araçları ile ilgili detaylı inceleme yapılarak zarar etme sebeplerinin tespit edilmesi ve çözüm önerisi geliştirilmesi hususunda bilgi notu
 
23.02.2014 Arşiv Hizmetleri ile ilgilii bilgi notu
 
19.02.2014 UYAP sistemindeki bilgi güvenliğinin incelenmesi ile ilgili bilgi notu
 
24.01.2014 Ankara Eğitim ve Yurt Binası (Hâkimevi) İşletme Müdürlüğü, İstanbul Eğitim ve Dinlenme Tesisi (Hâkimevi) İşletme Müdürlüğü, Kızılcahamam Eğitim ve Dinlenme Tesisi (Hâkimevi) İşletme Müdürlüğü ve Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisleri İşletmesi Müdürlüğü’nde değerlendirme yapılması kapsamında danışmanlık faaliyetine esas inceleme ile ilgili bilgi notu