İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
İç Denetim Bürosu

İÇ DENETİM BÜROSUNUN GÖREVLERİ

a) Başkanlığın her türlü yazışmalarını yapmak

b) Denetim ve İnceleme faaliyetleri sırasında İç Denetçilere Yardımcı olmak

c) İzleme Faaliyetlerini gerçekleştirmek.