İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
Mali İşler Bürosu

MALİ İŞLER BÜROSUNUN GÖREVLERİ

a) Başkanlık Personelinin Maaş ve mali konulardaki ödemelerini gerçekleştirmek.

b) Başkanlığın her türlü ihtiyaçlarını temin etmek.

c) Taşınır İşlemleri yerine getirmek.

c) Birimin Kırtasiye ve diğer gereksinimini temin etmek.